3D MODELING ANIMATION VISUAL PRESENTATION


Jag utför arbeten med visualisering av konst och konstnärlia utsmyckningar, exempelvis; 3D-modellering och animering, arketektonisk och rumslig visualisering eller ritningar och digitala skisser i allmännhet.

Om du/ni har behov av hjälp med visualisering i 3D så är det mesta möjligt! Jag arbetar i 3D-program som Blender, Sketchup, V-ray och hanterar AutoCad och 3DS filer etc.. Kontakta mig gärna vid intresse eller för mer info om möjligheter och kostnadsuppskattning.

På sidan visar jag exempel på uppdrag jag har genomfört, främst åt konstnärer.


Anna Berglund, Skissförslag för offentlig konstnärlig utsmyckning på Skövde nya sjukhus, 2019


Jessica Faiss, Skissförslag för offentlig konstnärlig utsmyckning på Höglandssjukhuset, Eksjö, 2018


Cecilia Ömalm, Skissförslag för offentlig konstnärlig utsmyckning vid CIK, centrum för idrott och kultur  i Knivsta, 2018Anna Berglund, "Floro Korpo" Skissförslag för offentlig konstnärlig utsmyckning vid Arlanda Terminal 5, 2018Anna Berglund, "Printempo" Skissförslag för offentlig konstnärlig utsmyckning vid Arlanda Pir G, 2018Anna Berglund, "Aûtuno Floro" Skissförslag för offentlig konstnärlig utsmyckning vid Arlanda Pir G, 2018Matts Leiderstam, Skissförslag för offentlig konstnärlig utsmyckning på Huddinge sjukhus, 2018Magnus Larsson 2018 © All rights reserved